HomeReferral

Referral

Berikut adalah Referral Link Untuk Anda :

  1. Referral Link Sign Up User :

Sila copy dan sharekan link unik khas untuk anda di bawah ini :

https://basecommunity.org/register/

Jumlah BASE Point yang anda akan dapat untuk setiap pendaftaran adalah 50 Points

2. Referral Link Pembelian NFC Card BASE Community

Sila copy dan sharekan link unik khas produk untuk anda di bawah ini :

https://basecommunity.org/product/base-nfc-networking-card/

Jumlah BASE Point yang anda akan dapat untuk setiap pembelian adalah 50 points

Daftar Sekarang & Dapatkan Akses BASE Community

BASE (Business And Society Empowerment) adalah satu komuniti perniagaan yang membantu meningkatkan potensi perniagaan usahawan

© 2024 · BASE Community· Hakcipta Terpelihara