HomeBlogBusiness NetworkINSKEN ”MEMPERKASA USAHAWAN HARI ESOK”

INSKEN ”MEMPERKASA USAHAWAN HARI ESOK”

INSKEN merupakan sebuah agensi di bawah naungan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) yang menawarkan inisiatif pembangunan kapasiti usahawan melalui program-program latihan dan bimbingan. Selaras dengan tagline “Memperkasa Usahawan Hari Esok”, INSKEN memastikan program-program yang dianjurkan adalah berdasarkan keperluan dan permintaan industri dengan kerjasama pengamal industri, profesional dan agensi-agensi kerajaan bagi memantapkan ekosistem keusahawanan negara.

Program Keusahawanan INSKEN, yang merupakan singkatan daripada “Institut Keusahawanan Nasional,” adalah inisiatif yang dirancang untuk memberdayakan dan memajukan usahawan di Malaysia. Program ini bertujuan untuk menyokong perkembangan ekosistem keusahawanan negara dan memberikan sokongan holistik kepada usahawan dalam berbagai tahap perniagaan.

INSKEN menawarkan pelbagai khidmat dan sumber daya kepada usahawan, termasuk latihan, bimbingan, dan akses kepada rangkaian perniagaan. Program ini menitikberatkan aspek peningkatan kebolehcapaian usahawan terhadap pengetahuan, kemahiran, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan perniagaan mereka. Melalui kerjasama dengan pihak-pihak berkaitan serta pakar industri, INSKEN menyediakan platform untuk berkongsi pengalaman dan memupuk inovasi.

APA YANG ANDA DAPAT PELAJARI DENGAN BERMODALKAN RM300 DI INSKEN ?

Anda dapat memahami proses, prosedur, dan senario indusri secara spesifik serta merasai pengalaman sebenar menguruskan perniagaan mengikut industri melalui 6 komponen seperti berikut:

  • Dapatkan Tips dan Amalan Terbaik Industri
  • Standard dan Garis Panduan Penubuhan Bisnes Bakeri
  • Ketahui Kos dan Peralatan yang Diperlukan untuk Permulaan Bisnes
  • Selami Teknik Jualan yang Digunakan untuk Industri ini
  • Teknik Pemasaran yang Relevan Mengikut Trend Terkini
  • Pengurusan Kewangan Bisnes yang Efektif
  • Alami Pengalaman Sebenar Bisnes di Lapangan (Hari Ketiga Latihan)

Terdapat beberapa kursus yang boleh diikuti oleh usahawan yang dijalankan beberapa lokasi terpilih di seluruh negara. Antaranya ;

1.Kursus Asas Industri Bakeri : Selangor (23 Feb 2024 – 25 Feb 2024)

2.Kursus Asas Keusahawanan (KAK) : Lembah Klang (24 Feb 2024 – 25 Feb 2024)

3.Kursus Asas Keusahawanan (KAK) : Sabah (24 Feb 2024 – 25 Feb 2024)

4.Kursus Asas Keusahawanan (KAK) : Sarawak (02 Mar 2024 – 03 Mar 2024)

5.Kursus Asas Keusahawanan (KAK) : Seremban, Negeri Sembilan (2 Mar 2024 – 03 Mar 2024)

6.Kursus Asas Industri Kafe & Restoran : Selangor (05 Mar 2024 – 07 Mar 2024)

Malahan, banyak lagi kursus yang pastinya menggunakan pendekatan dua hala yang melibatkan penyampaian maklumat serta penawaran latihan dan bimbingan praktikal. Di dalam kursus ini, peserta diberikan peluang dalam meningkatan daya saing usahawan dengan menyesuaikan latihan dan sumber daya mengikut keperluan sektor perniagaan yang berkembang.

Jika anda berminat untuk mendaftar, boleh klik di sini

Selain itu, INSKEN juga mempromosikan keusahawanan dalam kalangan golongan muda, menyediakan platform bagi belia untuk memulakan perniagaan mereka sendiri. Program ini mendorong kreativiti dan inovasi dalam menghadapi cabaran perniagaan semasa seterusnya menggalakkan pembangunan modal insan keusahawanan.

Program Keusahawanan INSKEN melibatkan kerjasama dengan sektor awam dan swasta, termasuk syarikat teknologi, institusi pengajian tinggi, dan badan-badan perniagaan. Ini memberikan peluang kepada usahawan untuk mengakses sumber daya dan sokongan dari pelbagai lapisan masyarakat.

Kesimpulannya, Program Keusahawanan INSKEN merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mencipta persekitaran keusahawanan yang kondusif di Malaysia, merangkumi latihan, bimbingan, dan sokongan untuk meningkatkan kejayaan dan ketahanan usahawan dalam menghadapi cabaran perniagaan yang dinamik.

Leave a Reply

Daftar Sekarang & Dapatkan Akses BASE Community

BASE (Business And Society Empowerment) adalah satu komuniti perniagaan yang membantu meningkatkan potensi perniagaan usahawan

© 2024 · BASE Community· Hakcipta Terpelihara