HomeBlogTipsRisiko menjadi penjamin yang perlu diketahui

Risiko menjadi penjamin yang perlu diketahui

Menjadi penjamin pinjaman pada umumnya memiliki sejumlah kebaikan dan keburukan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat sebelum anda memutuskan untuk menandatangani sebarang hitam putih selaku penjamin.

Menjadi penjamin pinjaman sering kali menimbulkan perasaan serba salah di kalangan ramai apabila diminta untuk memberikan jaminan kepada ahli keluarga atau rakan-rakan. Rata-rata daripada kita mungkin pernah berada dalam situasi ini. Ini biasanya berlaku ketika seseorang dalam lingkungan terdekat kita ingin memohon pinjaman kereta, kad kredit, atau yang seangkatan dengannya. Perlu difahami bahawa kehadiran seorang penjamin diperlukan oleh pihak bank sebagai syarat tambahan, terutamanya jika pemohon menghadapi masalah seperti skor kredit yang rendah atau pendapatan yang tidak mencukupi untuk mendapatkan pinjaman yang diinginkan.

Apabila peminjam mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman, tanggung jawab utama sudah tentu jatuh kepada penjamin. Ini bermakna, jika peminjam tidak dapat melunaskan hutang, pihak bank akan mengambil tindakan terhadap penjamin untuk memastikan pembayaran dilakukan. Oleh itu, risiko menjadi seorang penjamin ini adalah sangat tinggi.Mari kita semak beberapa risiko yang perlu diketahui dan difahami oleh sesiapa yang bersetuju menjadi penjamin.

Risiko pertama apabila menjadi penjamin yang mungkin akan membawa implikasi serius, adalah termasuk kemungkinan penyitaan harta atau aset penjamin oleh Pihak Jabatan Insolvensi. Jika peminjam gagal membayar hutang, penjamin akan dibebani dengan tanggung jawab untuk melunaskan jumlah tersebut. Pihak berkuasa akan mengambil tindakan, dan harta yang dimiliki oleh penjamin mungkin disita sebagai pembayaran untuk menutupi kekurangan tersebut. Proses penyitaan ini dilakukan untuk memastikan peminjam atau penjamin bertanggung jawab secara finansial. Oleh itu, penting untuk memahami sepenuhnya konsekuensi menjadi penjamin dan mempertimbangkan risiko penyitaan ini sebelum menandatangani sebagai penjamin. Keputusan ini memerlukan pertimbangan matang untuk melindungi harta dan kestabilan kewangan penjamin. Penjamin mungkin terlibat dalam tanggungjawab kewangan yang besar sekiranya peminjam tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran.

Risiko kedua adalah berkaitan dengan status kredit penjamin yang boleh terjejas sekiranya peminjam gagal membayar. Menjadi penjamin sekaligus bakal membawa risiko terhadap skor kredit peribadi kita. Jika penerima jaminan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang, skor kredit kita bakal terjejas secara negatif. Kegagalan dalam membayar hutang oleh penerima jaminan akan dicatat dalam rekod kredit kita, yang kemudian nya menjejaskan skor kredit secara keseluruhan. Skor kredit yang terjejas ini akan memberikan kesan serius terhadap kemampuan kita untuk mendapatkan pinjaman atau kredit pada masa akan datang. Pihak pemberi pinjaman akan melihat rekod kredit sebagai penunjuk kewangan, dan skor yang rendah sudah pasti menjadi halangan untuk kelulusan pinjaman kelak. Oleh itu, sebelum memutuskan menjadi penjamin, penting untuk memahami bahawa risiko ini bukan sahaja melibatkan tanggungjawab kewangan tetapi juga kesan jangka panjang yang bakal diterima terhadap reputasi kredit peribadi kita.

Risiko ketiga bagi seorang penjamin adalah risiko menjadi muflis. Keadaan ini berlaku apabila kedua-dua pihak, iaitu penjamin dan pemiutang, tidak dapat menyelesaikan pembayaran hutang yang harus diselesaikan. Risiko ini berkembang apabila jumlah hutang melebihi RM100,000 dan tidak mampu dilunaskan. Jabatan Insolvensi dapat mengambil tindakan untuk mengistiharkan penjamin sebagai muflis dalam keadaan ini. Proses ini melibatkan pemeriksaan keadaan kewangan penjamin dan jika terdapat ketidakmampuan untuk membayar, penjamin boleh diisytiharkan muflis oleh pihak berkuasa. Perkara ini membawa akibat yang serius kepada kewangan dan reputasi penjamin, serta melibatkan proses undang-undang yang sangat rumit. Oleh itu, risiko muflis adalah salah satu kebimbangan utama yang harus dipertimbangkan oleh sesiapa yang bersetuju menjadi penjamin, dan langkah berjaga-jaga perlu diambil untuk melindungi diri dari kemungkinan ini.

Risiko keempat, penjamin pinjaman sering dicari daripada individu yang mempunyai pekerjaan yang stabil, dan pihak bank cenderung kepada kredibiliti pekerjaan mereka. Meskipun begitu, risiko yang harus ditanggung oleh penjamin tidak harus diabaikan. Jika peminjam gagal membayar hutang, penjamin mungkin akan terjejas di peringkat pekerjaan.Jika hutang tidak dapat diselesaikan, penjamin mungkin akan menghadapi kesukaran besar dalam mencari pekerjaan baru. Kesalahan atau kegagalan dalam pembayaran hutang oleh peminjam boleh menyebabkan penjamin berhadapan dengan potensi kehilangan pekerjaan atau keupayaan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Hal ini memberikan beban tambahan kepada penjamin, membatasi peluang pekerjaan, dan mencipta kesulitan ekonomi.Selain itu, situasi ini juga mencipta keterbatasan dalam memiliki atau menjalankan perniagaan. Penjamin tidak dibenarkan mempunyai sebahagian daripada perniagaan atau melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh menambah pendapatan. Kesimpulannya, menjadi penjamin tidak hanya membawa risiko kewangan, tetapi juga membawa potensi pembatasan dalam bidang pekerjaan dan perniagaan, menjadikan situasi ini mencabar dan memerlukan pertimbangan matang sebelum menerima tanggungjawab sebagai penjamin.

Risiko kelima ialah, kehilangan kebebasan untuk melancong ke luar negara tanpa izin khusus jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang. Sebagai penjamin, proses ini melibatkan permohonan ke Jabatan Insolvensi atau perolehan perintah mahkamah sebelum kita dibenarkan meninggalkan negara. Ini menambahkan kekompleksan dan kesusahan dalam urusan perjalanan, menghadkan kebebasan pergerakan.Secara keseluruhan, menjadi penjamin membawa masalah dan risiko yang pelbagai. Oleh itu, sebelum bersetuju menjadi penjamin, sangat penting untuk mempertimbangkan kesan terhadap kebebasan peribadi dan kemampuan untuk melancong.

Kita juga perlu menyedari bahawa menolak permintaan untuk menjadi penjamin mungkin merupakan keputusan yang lebih bijak, terutamanya apabila risiko-risiko ini dapat merugikan kesejahteraan kewangan dan kebebasan peribadi kita. Kesimpulannya, sebelum mengambil keputusan, amat penting untuk berfikir matang dan memahami sepenuhnya konsekuensi serta risiko yang berkaitan dengan peranan sebagai penjamin.

Dalam mengambil keputusan untuk menjadi penjamin, adalah penting untuk memahami sepenuhnya risiko-risiko ini. Kita perlu berhati-hati dan menyedari bahawa peranan sebagai penjamin bukanlah tanpa kesan. Oleh itu, sebelum bersetuju menjadi penjamin, adalah bijak untuk menilai kesanggupan kewangan sendiri dan mengambil langkah yang sewajarnya untuk melindungi diri daripada risiko yang bakal membebankan penjamin.

Leave a Reply

Daftar Sekarang & Dapatkan Akses BASE Community

BASE (Business And Society Empowerment) adalah satu komuniti perniagaan yang membantu meningkatkan potensi perniagaan usahawan

© 2024 · BASE Community· Hakcipta Terpelihara