HomeBlogBusiness NetworkMTDC & SME CORP BEKERJASAMA BANTU USAHAWAN PKS

MTDC & SME CORP BEKERJASAMA BANTU USAHAWAN PKS

Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) dan SME Corporation Malaysia (SME Corp) telah memeterai memorandum persefahaman (MoU) untuk memperkasakan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) Malaysia dalam pasaran eksport.

Dalam satu kenyataan media, MTDC berkata kerjasama strategik itu akan memanfaatkan kedua-dua pihak bagi mewujudkan rangkaian usahawan, akses kepada teknologi, di samping membantu mereka mengharungi cabaran serta mengembangkan jangkauan pasaran mereka menerusi eksport dan berjaya dalam usaha niaga mereka.

Di bawah perkongsian ini, MTDC dan SME Corp akan bekerjasama rapat untuk membangunkan hubungan dan platform simbiotik, berkongsi pandangan perniagaan dan mencipta program menyeluruh untuk meningkatkan daya saing dan inovasi usahawan.

Kerjasama ini menandakan komitmen untuk menggalakkan penggunaan teknologi dan sokongan yang sesuai untuk PKS untuk meningkatkan kehadiran mereka di dalam dan luar negara.
Melalui kerjasama ini, program baharu yang diberi nama, Mengubah PKS Kepada Pengeksport {TSMEX}, akan diperkenalkan bagi menyokong dan mempersiapkan lebih banyak PKS tempatan untuk mengembangkan perniagaan mereka ke luar negara menerusi eksport.

MTDC berkata program dua fasa itu akan melibatkan beberapa siri sesi latihan, bengkel, khidmat nasihat dan aktiviti dengan panduan.

Kerjasama yang diperbaharui dengan SME Corp ini akan mengukuhkan lagi kerjasama mereka, serta memanfaatkan kepakaran kedua-dua pihak dalam memupuk dan menyokong perusahaan dipacu teknologi. Dengan menggabungkan sumber dan kepakaran, ia dapat mewujudkan platform yang teguh untuk PKS untuk berkembang maju dalam pasaran yang sentiasa berubah dan menyediakan peluang eksport kepada PKS tempatan.

Tambahan lagi, melalui inisiatif latihan bersasar dan bimbingan strategik di bawah program TSMEX, PKS mendapat manfaat daripada kekayaan pengetahuan dan pengalaman yang dikongsi oleh MTDC.Usaha kerjasama ini menggariskan komitmen bagi memperkasakan PKS, menyediakan mereka dengan sumber berharga untuk mengharungi kerumitan perdagangan antarabangsa, dan akhirnya menyumbang kepada pertumbuhan dan kejayaan mereka dalam pasaran global.

Program TSMEX, yang akan disusun dan dilaksanakan oleh akademi latihan MTDC, Technopreneur Training Academy {TENTRA} akan dimulakan dengan program latihan tujuh hari melibatkan 300 syarikat.Setelah tamat latihan tujuh hari, 30 PKS berpotensi akan dipilih dengan teliti oleh MTDC dan SME Corp untuk didaftarkan dalam program intensif tiga bu Ian, di mana mereka akan dilatih oleh pakar industri dan profesional untuk membantu mereka membangunkan rancangan eksport mereka dan strategi.

Kriteria pemilihan PKS untuk menyertai program TSMEX adalah mereka yang telah beroperasi lebih daripada enam bulan, berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), mempunyai sekurang-kurangnya 60% pemilikan ekuiti Malaysia dan mempunyai perolehan jualan tahunan minimum sebanyak RM300,000.

Program ini akan bermula pada Januari 2024 dengan peserta terpilih, diikuti dengan sesi latihan, dan dijangka berakhir pada September 2024.

Leave a Reply

Daftar Sekarang & Dapatkan Akses BASE Community

BASE (Business And Society Empowerment) adalah satu komuniti perniagaan yang membantu meningkatkan potensi perniagaan usahawan

© 2024 · BASE Community· Hakcipta Terpelihara