HomeBlogGrantsPeluang Bantuan dan Grant untuk Start-up dan SME di Malaysia

Peluang Bantuan dan Grant untuk Start-up dan SME di Malaysia

Perkembangan perniagaan, terutama bagi start-up dan SME, memerlukan sumber daya yang mencukupi. Untuk membantu perniagaan berkembang dan berjaya, pelbagai bantuan dan grant disediakan di Malaysia. Berikut adalah senarai beberapa bantuan yang boleh diapply oleh start-up dan SME di negara ini.

  1. Geran Teknologi Malaysia (MTF): MTF menyediakan bantuan kewangan untuk memajukan dan mengkomersialkan inovasi teknologi. Start-up dan SME dalam bidang teknologi boleh memohon untuk mendapatkan modal awal dan sokongan pengkomersialan.
  2. Skim Pembiayaan Mikro Kredit (MCF): Ditawarkan oleh Agensi Micro Kredit Malaysia (AKPK), MCF menyediakan pembiayaan untuk membantu start-up dan SME dalam merancang dan memulakan perniagaan mereka.
  3. Skim Pembiayaan Perniagaan MARA: MARA menawarkan bantuan kewangan dan pembiayaan kepada usahawan Bumiputera melalui pelbagai program, termasuk pembiayaan perniagaan dan latihan keusahawanan.
  4. Bantuan Teknologi Maklumat (ICT) Bagi Perniagaan Kecil dan Sederhana (SME): Program ini menyediakan bantuan kewangan bagi SME yang melibatkan pembangunan dan penggunaan teknologi maklumat dalam operasi perniagaan mereka.
  5. Skim Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP): SJPP menyediakan jaminan dan pembiayaan kepada perniagaan, termasuk start-up, untuk memudahkan capaian kepada pembiayaan daripada institusi kewangan.
  6. Geran Pelaburan Pemula (BIG): Boleh diperoleh melalui MIDA, BIG memberikan bantuan kewangan kepada perniagaan yang ingin melabur dalam projek pemula di sektor strategik.
  7. Skim Kredit Pengeluaran Perniagaan (BFM): Ini adalah skim pinjaman yang ditawarkan oleh Bank Negara Malaysia untuk membantu perniagaan memperoleh pembiayaan bagi tujuan pengeluaran dan pembelian aset perniagaan.
  8. Program Pembiayaan Perniagaan PUSPANITA: Khusus untuk usahawan wanita, program ini menyediakan pembiayaan dan sokongan untuk membantu mereka memulakan atau mengembangkan perniagaan.

Dengan pelbagai bantuan dan grant ini, start-up dan SME di Malaysia mempunyai peluang untuk mendapatkan sokongan kewangan dan mempercepatkan pertumbuhan perniagaan mereka. Penting untuk menyelidik dan memahami syarat-syarat permohonan untuk memaksimakan manfaat dari pelbagai inisiatif ini.

MANFAAT BY MOF

Jika anda belum tahu, MOF ada keluarkan portal untuk anda melihat segala jenis bantuan yang disediakan oleh pihak Kerajaan. Bagi akses portal ini, anda boleh melayari – https://manfaat.mof.gov.my/bantuan-perniagaan

Selamat berjaya!

Leave a Reply

Daftar Sekarang & Dapatkan Akses BASE Community

BASE (Business And Society Empowerment) adalah satu komuniti perniagaan yang membantu meningkatkan potensi perniagaan usahawan

© 2024 · BASE Community· Hakcipta Terpelihara